Moderaterna

Mitt engagemang för Moderaterna har sin rot i en stark övertygelse om frihet, ansvar och företagande. – värden som jag tror på och som jag anser är avgörande för att skapa ett starkare och mer välmående samhälle.

Att vara en del av Moderaterna innebär för mig att arbeta för en politik som främjar individens frihet och ansvarstagande. Jag tror på mindre styrning från staten och lägre skatter för att främja tillväxt och entreprenörskap samt ge individer och företagare frihet att växa och utvecklas utan onödiga hinder och regleringar.
Moderaternas företagarpolitik är enligt min åsikt den mest gynnsamma för att skapa en dynamisk och framgångsrik näringslivsmiljö.

I senaste valet 2022 fick jag förtroendet att vara förstanamn på Moderaternas lista och blev gruppledare för partiet i Nyköping. Det var en stor ära och jag är djupt tacksam för det stora stödet jag fick från Nyköpingsborna. Att bli den politiker som fick flest personkryss i hela kommunen var en stor bekräftelse på det förtroendet.

Efter Moderaternas 12 år i opposition är vi nu en del av den politiska majoriteten i Nyköpings kommun. Som gruppledare, kommunalråd och kommunstyrelsens vice ordförande för Moderaterna har jag möjlighet att driva vår politik framåt och arbeta för att förverkliga våra mål.

Som kommunalråd har jag ett särskilt ansvar för trygghetsfrågor, näringslivs- och tillväxtfrågor samt arbetsmarknadspolitik.
Jag är även ordförande i kommunstyrelsens Näringsliv och arbetsmarknadsutskott, ordförande i vårt lokala Brottsförebyggande råd (Brå) och jag har flera andra viktiga uppdrag på lokal och regional nivå, t.ex. uppdrag SKR-Sveriges kommuner och regioner samt 2:e vice ordförande i Moderaternas förbundsstyrelse i Södermanland.

I mitt politiska arbete är mitt huvudfokus att minska försörjningsstödet och öka sysselsättningen i Nyköping. Jag tror på människors förmåga att vara självständiga och jag vill ge dem verktygen för att kunna förverkliga sin potential. Genom att stärka språkkunskaper, erbjuda utbildning och främja arbetsmarknaden strävar jag efter att skapa en trygg och välmående miljö samt öka välfärden för alla invånare.

Jag är också engagerad i trygghetsfrågor och arbetar för att Nyköping ska vara en trygg plats att bo och verka i för alla invånare, oavsett var de bor i kommunen. Att arbeta med brottsförebyggande åtgärder är avgörande för att skapa säkrare och tryggare samhällen. Genom att involvera både samhället och olika myndigheter i brottsförebyggande arbete kan vi skapa en starkare och mer hållbar infrastruktur för att bekämpa brottslighet.

Sist men inte minst är mitt mål att skapa ett ännu bättre företagsklimat i kommunen och ge företagare de bästa förutsättningarna att växa och utvecklas i Nyköpings kommun. Genom att underlätta för företagande och främja entreprenörskapet siktar jag på att locka fler företag till vår kommun, locka fler att starta företag samt underlätta för våra befintliga företag att växa och anställa. Detta kommer att ge vår kommun fler arbetstillfällen och mer skatteintäkter som vi kan använda till vår välfärd och ryggraden i samhället som är vård, skola och omsorg samt Infrastruktur.

Det är tillsammans vi kan forma en framtid där Nyköping fortsätter att vara en attraktiv och trygg kommun att bo, leva och verka i.

Kom i kontakt

Är du intresserad av att veta mer eller boka en föreläsning med Ahmad?